Cerrahi Malzeme Takip Sistemi

Cerrahi malzemelerin kaybolması hastaneler için başlı başına bir problem olmakta, hem maddi ve kritik cerrahi işlemler sırasındaki aksaklıklar sebebiyle büyük sorunlar oluşturmaktadır. Cerrahi malzemeler kolaylıkla personelin cebinde unutulabilir, yeri değiştirilebilir, kaybolabilir veya çalınabilmektedir.

Cerrahi Malzeme Takip Sistemi ile tüm bu problemlerin üstesinden gelinebilmektedir. Böylece ilgili personelin malzemelerden sorumlu tutulması (Gözetim Zinciri) ve objelerin bulunması gereken yerlerden kim tarafından ne zaman alındığının takip edilmesi sağlanmaktadır. 

Ameliyathanede çalışan personel diğer ekip arkadaşlarına nazaran cihazların arızalanmalarını daha hızlı bir şekilde takip edebilmektedir ve bu konuda hassastır. Olası bir kayıp durumunda cerrahi malzemenin takip edilmesi tamamen ne zaman nerede olduğunun bilinmesi ile ilgilidir.

Sistem Nasıl Çalışıyor?
 1. Malzemelerin Sipariş Edilmesi ve Hazırlanması 

  Cerrahi işlem öncesinde her bir set daha önceden tanımlı listesinden istenilmektedir. Bu istem ekstra malzemelerin talebinide içerebilmektedir.

  Siparişler, handheld RFID okuyucunun  sipariş menüsünde görüntülenmektedir. 

  Eğer Cerrahi malzeme yönetim modülü kullanılıyorsa, sistem ilgili setin alınması ile otomatik olarak onu stoktan düşmektedir.

  Hazırlanması gereken bir sette eksiklik varsa sistem otomatik olarak alarm vermekte ve iş akışının hızlanmasını, aksaklıkların zamanında giderilmesini sağlamaktadır.
   

 2. Siparişlerin Toplanması

  Ameliyathane personeli tarafından kullanılacak olan setin alınması esnasında, set RFID özelliği taşıyan bir masa üzerinden geçmekte ve setin kime hangi gün hangi saatte teslim edildiği sisteme kaydedilmektedir. Setin içerisindeki malzemelerin eksik olup olmadığı teslimat anında tekrar kontrol edilmekte ve seti teslim alan personel sorumluluğu üzerine almış olmaktadır.
   

 3. Ameliyathaneden İzinsiz Çıkış

  Sabit RFID okuyucuların ameliyathane giriş ve çıkışlarına yerleştirilmesi ile hangi personelin veya hangi setin giriş çıkış yaptığı takip edilmektedir. 

  Yetkisi olmayan bir kişi tarafından bir cerrahi malzeme dışarı çıkarılırsa otomatik bir alarm ile uyarı verilmektedir.

  Eğer bir personel yanında bir malzeme ile dışarı çıkarsa üzerinde cihaz kaldığına dair sistem tarafından yine uyarılmaktadır.
   

 4. Ameliyat Sonrasında

  Ameliyat bitiminde cerrahi set eksiksiz olarak kapatılır ve yıkama istasyonuna gelir, bu istasyonda yapılan otomatik sayım ile set içerisinde bulunan arızalı cerrahi malzemeler ayrılır, eksik malzeme tamamlandıktan sonra geri kalan malzemeler ile beraber sterilizasyon işlemine gider ve sterilizasyon sonunda depolanır.