İNDÜKSİYON DÖNGÜ SİSTEMLERİ
İLE AVM'LERİNİZDE İŞİTME ENGELLİLERİN ERİŞEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAYIN!

AVM'lerinizi ziyaret eden işitme engelli bireylerin kullanmakta oldukları işitme cihazı veya koklear implant cihazları iletişim kurarlarken yeterli gelmemektedir.
 
Danışma bankoları, otopark bariyerleri ve gişelerde işitme engelli ziyaretçilerinize cihazlarının arka plan gürültüsü, eko ve reverberasyon gibi etkilerle yetersiz kaldığı durumlarda İndüksiyon Döngü Sistemleri kullanarak sesleri arındırılmış olarak duyması amacıyla kullanılmaktadır.

Yasal Düzenlemeler ve Standardizasyon

Anayasa; TC Anayasası 10. maddesi; engelli vatandaşlarımızın eşit haklardan yararlanmasını garanti altına almakta, 61. maddesi ise; engellilerin toplum hayatına dahil olmaları için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini bildirmektedir. 

5378 Sayılı Özürlüler Kanunu; Kanunun Geçici 2. maddesi; gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapının “engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmesini” öngörmektedir.
 

İmar Kanunu ve  Belediye  İmar Yönetmelikleri;  3194sayılı İmar Kanunu’nun Ek 1. maddesi; Fiziksel çevrenin özürlüler için erişilebilir kılınması için imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda TSE ‘nİn ilgili standardına uyulmasını zorunlu tutmaktadır.
 

Türk Standartları; TSE’nin TS-9111 numaralı; Özürlüler ve hareket kısıtlılığı bulunan kişiler için binalarda ulaşılabilirlik gerekleri.

Portatif İndüksiyon Döngü Cihazlarımız

Portatif İndüksiyon Döngü Sistemlerimiz kolay kullanım özelliklerine sahip olup
IEC 60118-4 Standartlarına göre kalibre edilmiştir.
Sistemlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

iletişim

Kocamansur Sk. Fur-Giz İş Merkezi

No: 95/12 34381 Şişli - Istanbul

+90 212 231 29 32