İŞİTME DÖNGÜ SİSTEMLERİ

İşitme Döngü Sistemleri; İşitme cihazının, arka plan gürültüsü, eko ve reverberasyon gibi etkilerle yetersiz kaldığı durumlarda, kişinin sesleri arındırılmış
olarak duyması amacıyla kullanılmaktadır

Dünyada 800 milyon kişinin işitme kaybı sorunu bulunmaktadır (yaklaşık her 6 kişiden 1'i). 2015 yılı itibariyle bu sayısının 1.1 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

 

İşitme kaybının telafi edilmesi için günümüzde işitme cihazları ve koklear implantlar kullanılmaktadır.

İşitme cihazları her ne kadar teknolojik ve kullanımı rahat aygıtlar olsalarda, her zaman tek başlarına yeterli olamazlar.

 

İşitme cihazı kullanıyor olmasına rağmen bir çok insan gerek günlük temel faaliyetlerde, gerekse sosyal etkinliklerde kendilerini eksik hissetmektedirler.

İşitme cihazının yetmediği yerlerde  devreye işitmeye yardımcı sistemler girmektedir.

Bu sistemler ses kaynağı ile dinleyici arasında iletişimi bozan yankılanma ve gürültü gibi çevresel faktörleri ortadan kaldırmaktadır. 

İşitmeye yardımcı sistemler = direkt işitme sağlarlar. Ses bir verici aracılığıyla işitme cihazı/implant kullanıcısının alıcısına iletilir, arka plan gürültüsü ve yankı etkilerini azaltıp, sinyal gürültü oranını artırarak konuşma seslerinin  anlaşılmasını sağlar.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) araştırmasına göre
2010 yılı itibariyle Türkiye'de 3 Milyon
işitme cihazı kullanıcısı bulunmaktadır.

Daha Fazla Bilgi İçin
www.isitmedongu.com

onetoone-07.jpg

İşitme Yardımcıları arasında en yaygın olarak kullanılan sistem; İşitme Döngü Sistemidir.

 

İşitme Döngü  Sistemlerinin temel amacı; İşitme cihazının yetersiz kaldığı durumlarda işitme kaybı yaşayan insanlara yardımcı olmaktır.

İşitme Döngü Sistemleri, ses kaynağı ile dinleyici arasındaki iletişimi bozan çevresel faktörleri ortadan kaldırmaktadır. 

 

İşitme Döngü Sistemleri özel olarak geliştirilmiş bir yükseltici vasıtası ile mevcut sesleri manyetik dalgalara dönüştürür.

 

İşitme Cihazı kullanıcıları cihazlarında bulunan “telecoil” şalteri sayesinde bu manyetik dalgaları gürültüden arınmış ses  olarak  duyarlar. 

 

İşitme cihazı kullanıcıları bu işareti gördükleri her yerde, işitme cihazlarını “T” pozisyonuna alarak İşitme Döngü Sisteminden yararlanabilirler.
 

Gelişmiş ülkelerde  işitme döngü sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. İşitme kaybı olan kişiler genelde döngü sistemlerini tercih etmektedir.

Yasal Düzenlemeler ve Standardizasyon

Anayasa; TC Anayasası 10. maddesi; engelli vatandaşlarımızın eşit haklardan yararlanmasını garanti altına almakta, 61. maddesi ise; engellilerin toplum hayatına dahil olmaları için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini bildirmektedir. 

5378 Sayılı Özürlüler Kanunu; Kanunun Geçici 2. maddesi; gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapının “engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmesini” öngörmektedir.
 

İmar Kanunu ve  Belediye  İmar Yönetmelikleri;  3194sayılı İmar Kanunu’nun Ek 1. maddesi; Fiziksel çevrenin özürlüler için erişilebilir kılınması için imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda TSE ‘nİn ilgili standardına uyulmasını zorunlu tutmaktadır.
 

Türk Standartları; TSE’nin TS-9111 numaralı; Özürlüler ve hareket kısıtlılığı bulunan kişiler için binalarda ulaşılabilirlik gerekleri.

İşitme Döngü Sistemi Nasıl Çalışıyor? 
 
 1. Ses kaynağı
  Ses Kaynağı; Konuşmacının söyledikleri mikrofon
  aracılığı ile sisteme aktarılır. Sinema ve Tiyatro
  salonlarında ses  doğrudan sisteme bağlanır.
   

 2. Döngü Amplifikatörü
  Gelen sesler, döngü amplifikatörü tarafından düşük
  voltajlı akıma çevirerek döngüye aktarılır
   

 3. Döngü Kabloları
  Amplifikatörden çıkan akımın döngü kabloları üzerinde dolaşırken oluşturduğu manyetik dalgalar vasıtası ile ses dinleyicilere ulaşır.
   

 4. İşitme Cihazı Telecoil
  İşitme cihazı telecoil Bobini; Manyetik dalgalar salonda yayılırken işitme cihazında bulunan bobin vasıtası ile algılanarak işitme cihazı amplifikatörüne ulaşır.
   

 5. Kişinin sesleri duyması
  İşitme cihazına ulaşan sinyaller sese dönüştürülür ve ses kulağa iletilir.

İŞİTME DÖNGÜ SİSTEMLERİ NERELERDE KULLANILIR?
İŞİTME DÖNGÜ SİSTEMLERİ NASIL PROJELENDİRİLİR?

İşitme  Döngü Sisteminin verimli bir şekilde çalışması için doğru projelendirilmesi gerekir. Bir Proje dört aşamadan oluşmalıdır:

 

 • Planlama
  Uygulama yapılması istenen yerde bu sistemin kullanılıp kullanılamıyacağı, çevre gürültü düzeyi, mekanın alanı,
  yapıda bulunan metal miktarı,doğru ekipman seçimi gibi faktörler bu aşamada değerlendirilir.
   

 • Kurulum
  Doğru planlama kurulumda da başarıyı getirir. Bu aşamada ölçümler sonucu seçilmiş doğru ekipman alana yerleştirilir ve birleştirilir.
   

 • Ölçüm
  Ölçüm son aşamadır ve kurulan sistem IEC 60118-4 standartına göre kalibre edilir.
   

 • Eğitim
  Sistemi kullanacak olanlara sistemin nasıl çalıştığı hakkında bilgi verilir.

REFERANSLARIMIZ